Zbrojovka Brno fotbal a historie klubu

FC Zbrojovka Brno historie

Fotbal v Brně začal rozkvétat již na začátku dvacatého století, kdy se v zde usadilo mnoho menších fotbalových, spíše studentských, uskupení, mezi které patřily například Svatoboj, Blesk, DSK Olympia, Achilles, Technika, německý Brünner RK a Moravská Slávia. První zmínky o Zbrojovce směřují do tehdejší předměstské části Brna, do Židenic.

Tehdy již v Židenicích existovalo pár klubů, jako třeba Horymír a také studentský tým Židenice. Dále se zde usadil také již výše zmiňovaný klub Achilles. Po pár odehraných sezonách se ale jaksi tehdy spíše amatérský fotbal ze Židenic postupně vytratil a tento smutný stav bez fotbalu trval až do roku 1913.

Až 14. ledna 1913 se sešlo pá mladíků z tehdejšího studentského klubu Židenice a klubu Achilles a řekli dost. Hlavní propagátor a iniciátor byl tehdy Cyril Lacina, což byl syn velmi zámožného mlynáře a současně obrovským fanouškem fotbalu a hlavně klubu Achilles. Stal se tedy se svým otcem velice štědrým mecenášem celého židenického fotbalu.

Hlavním předsedou nového klubu SK Židenice se stal otec Cyrila Laciny a samotný Cyril pak vedoucím nově vzniklého týmu, který začal hrávat na tehdejším fotbalovém plácku klubu Achilles u nádraží. Od tété doby začal fotbal v Brně postupně růst a vzkvétat.19